Lĩnh vực hoạt động

 

Tin tức & Sự kiện

 

Thương hiệu nổi bật

 

“Lấy sản xuất công nghiệp là kinh doanh cốt lõi, vật liệu sinh thái và sản phẩm công nghệ cao là mũi nhọn, tăng dần tỷ trọng tham gia chuỗi cung ứng cho các sản phẩm công nghệ cao”.

 

Tiếng Việt