30 Jan 2018

Báo cáo kết quả Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Đại học Thành Tây tốt nghiệp năm 2016

Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trường Đại học Thành Tây

Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trường Đại học Thành Tây

Thực hiện chỉ thị công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo, báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên, trường Đại học Thành Tây đã triển khai khảo sát và thống kê kết quả cụ thể TẠI ĐÂY

Leave a Reply