11 Feb 2019

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Phenikaa được thành lập và tháng 11 năm 2018. Các ngành đào tạo: Ngành đào tạo...

Xem thêm

11 Feb 2019

Khoa Cơ khí – Cơ điện tử

Thông tin cơ bản Tên khoa: Cơ khí – Cơ điện tử Số lượng giáo viên, giảng viên: Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng...

Xem thêm

11 Feb 2019

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Điện – Điện tử thành lập vào tháng 11 năm 2018 đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển, trưởng thành...

Xem thêm

11 Feb 2019

Khoa Kinh tế – Tài chính

Khoa Kinh tế – Tài chính là khoa truyền thống của Trường Đại học Phenikaa, Khoa được thành lập kể từ khi thành lập...

Xem thêm

11 Feb 2019

Khoa Kỹ thuật y học

Khoa Kỹ thuật y học, đang xây dựng nội dung … Liên hệ: Số điện thoại: 094 651 1010 Website: http://phenikaa-uni.edu.vn/

Xem thêm

11 Feb 2019

Khoa Khoa học và Công nghệ

Khoa Khoa học công nghệ, Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào 9/2017, Hiện Khoa có 16 cán bộ giảng viên, trong đó...

Xem thêm

  • 1
  • 2