05 Feb 2019

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  244  /QĐ-ĐHTT ngày  20  tháng 9  năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO  :      Đại học

NGÀNH ĐÀO TẠO       :      Công nghệ sinh học (Biotechnology)         

MÃ SỐ                           :       7420201

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO :     Chính quy

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học. Đồng thời còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như: thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm của công nghệ sinh học hiện đại. Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên khả năng sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo trang bị kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Sinh học nhằm giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý, sử dụng, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học ở quy mô địa phương, vùng, quốc gia và khu vực.

Có khả năng giải quyết những vấn đề ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, dược phẩm, chẩn đoán bệnh, sản xuất thực phẩm, bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại trong nghiên cứu Công nghệ Sinh học. Phân tích và điều khiển quy trình hoạt động công nghệ hoạt động hợp lý nhất, thiết kế và thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ. Có khả năng độc lập nghiên cứu và truyền đạt kiến thức cho mọi người, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong khoa học và thực tiễn đạt hiệu quả tốt. Biết phát triển khả năng nghiên cứu ở trình độ cao trên cơ sở thực hiện các qui trình công nghệ trong các quá trình sản xuất và ứng dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật.

1.2.2. Về kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

Nắm vững và vận dụng khối kiến thức chuyên ngành như di truyền, hóa sinh, vi sinh vật, sinh lý động- thực vật, phương pháp thí nghiệm… để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành công nghệ sinh học

Hiểu và vận dụng các kiến thức: Phân lập, tuyển chọn, cải tạo giống và sản xuất các chế phẩm từ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp, dược liệu và  kiểm soát ô nhiễm môi truờng; Nuôi cấy mô và tế bào thực vật nhằm nhân nhanh giống, bảo tồn và phát triển các loài thực vật có giá trị kinh tế cao phục vụ phát triển nền Nông nghiệp công nghệ cao;  Sản xuất các hợp chất có hoạt  tính sinh học cao từ nuôi cấy mô và tế bào thực vật; vi sinh vật dùng làm dược liệu phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cồng đồng; Sản xuất giống và nuôi trồng các loài nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao; ứng dụng các kỹ thuật sinh học trong sản xuất rau an toàn có chất lượng cao; Tuyển chọn và nâng cao khả năng hấp thụ các chất độc hại trong môi trường của các loài thực vật và vi sinh vật nhằm kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; Ứng dụng các kỹ thuật Sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho động thực vật,

Ứng dụng công nghệ gen để tạo ra các giống cây trồng, vi sinh vật hoặc các sản phẩm của chúng phục vụ phát triển nông nghiệp, sản xuất dược liệu (các hợp chất thứ cấp, vaccine thực phẩm; vaccine ADN tái tổ hợp) và bảo vệ môi trường

Thiết lập, tổ chức và quản trị hệ thống sản xuất các sản phẩm CNSH hiện đại.

Vận dụng thành thạo các kiến thức chuyên ngành về công nghệ sinh học để giải thích, phân tích các vấn đề trong quản lý, nghiên cứu và sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học để giải quyết nhiệm vụ đáp ứng cho sự nghiệp khoa học và phát triển kinh tế, thực tiễn sản xuất

Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành Công nghệ sinh học…

Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh những nghề nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, nhất là công nghệ sinh học công nghiệp như: sản xuất rượu bia, nước giải khát, sản xuất mì chính, chất kháng sinh, sản xuất phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học……

Có kỹ năng thiết kế và phân tích thí nghiệm trong Công nghệ sinh học; Thành thạo các thao tác kỹ thuật: phân tích định tính, định luợng hóa sinh-vi sinh- sinh học phân tử; xét nghiệm, chẩn đoán bệnh ở động vật,  thuỷ sản; nghiên cứu sinh học bằng kỹ thuật sinh học phân tử; nhân giống thực vật bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào; nuôi cấy vi sinh vật;

Có khả năng xây dựng một quá trình, một quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam;

Có năng lực nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến Công nghệ sinh học; Năng lực hoạt động trong các nhóm liên ngành thông qua các hoạt động thực nghiệm, thiết kế, thực hiện các dự án khoa học và kỹ thuật; Năng lực quản lý phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học; Năng lực xúc tiến thương mại các sản phẩm Công nghệ sinh học.

Trình độ ngoại ngữ: Theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên ngữ.

Trình độ tin học: Theo quy định về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên về công nghệ thông tin.

1.2.2.2. Kỹ năng mềm

Có khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu

1.2.3. Về thái độ

Trang bị cho sinh viên có được đạo đức tư cách tốt, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng với công việc, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Rèn luyện tính chuyên cần, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Rèn luyện tính sáng tạo, nghiên cứu độc lập, nghiêm túc trong học tập.

Biết vận dụng kiến thức lý thuyết trong nhận xét đánh giá vấn đề nghiên cứu, thảo luận.

Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học, giải quyết một vấn đề nghiên cứu.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau tốt nghiệp

 • Tự lập nghiệp: thành lập các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất có ứng dụng công nghệ sinh học.
 • Sau khi học xong chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Ứng dụng trong Nông nghiệp-Dược liệu-Môi trường), sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:
 • Đảm nhận về  kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và bảo quản thực phẩm, Khoa học môi trường…;
 • Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học sự sống (sinh học, kỹ thuật sinh học và công nghệ Sinh học) ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng…;
 • Tham gia giảng dạy sinh học và công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông;
 • Xây dựng, tạo lập và tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học;
 • Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp, Môi trường, Dược liệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
 • Tiếp tục theo học các bậc sau đại học trong các chuyên ngành: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Sinh học, Sinh học ứng dụng…

1.2.5 Trình độ ngoại ngữ và tin học

 • Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên ngữ.
 • – Trình độ tin học: Đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên về công nghệ thông tin.
 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 130 Tín chỉ

(Chưa bao gồm chương trình giáo dục thể chất va giáo dục quốc phòng an ninh)

 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng

 1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHTT, ngày 16/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây.

 1. THANG ĐIỂM

Đánh giá theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 1. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH:
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương

Trong đó:

–      Kiến thức bắt buộc

–      Kiến thức lựa chọn (chọn mỗi học phần trong tổ hợp hoặc một số học phần trong nhóm học phần)

40

 

38

2

 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 90
Trong đó:
–      Kiến thức cơ sở ngành 20
–      Kiến thức chuyên ngành

–      Học phần tốt nghiệp

59

11

Tổng cộng 130

Liên hệ:

Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 366 569 110

Website: http://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/

Email:  bcee@phenikaa-uni.edu.vn

 

Leave a Reply