05 Feb 2019

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  244  /QĐ-ĐHTT ngày  20  tháng 9  năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:       Đại học

NGÀNH ĐÀO TẠO:            Khoa học máy tính (Computer Science)

MÃ SỐ:                                  7480101

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO:     Chính quy

 

 1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư ngành Khoa học máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, truyền thông. Có kiến thức chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, có khả năng phân tích, thiết kế xây dựng, đánh giá kiểm thử, triển khai vận hành và bảo trì các thiết bị, ứng dụng (phần cứng và phần mềm) của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính trang bị kiến thức về công nghệ thông tin như chuyên viên thiết kế và quản lý hệ thống phần mềm, quản lý hệ thống công nghệ thông tin, chuyên viên tư vấn và triển khai các dự án công nghệ thông tin, chuyên viên khai thác và sử dụng một cách hiệu quả các tài nguyên về dữ liệu.

Chương trình đào tạo Khoa học máy tính nhằm đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp và tổ chức những chuyên viên có kiến thức cơ sở và chuyên ngành theo các định hướng: công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính.

1.2.2. Về kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

– Áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tin học văn phòng vào trong công việc để tăng hiệu quả công việc.

– Hiểu về hệ thống máy tính: kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính;

– Vận dụng được các kiến thức về thuật toán: Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu, Thuật toán;

– Vận dụng được các kiến thức về lập trình căn bản và phát triển ứng dụng: kỹ thuật lập trình, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống;

Nắm vững được nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến và các phương tiện truyển thông để thiết kế, cấu hình và quản trị hệ thống mạng; Hiểu được các kiến thức về an ninh mạng, các giao thức xác thực để đảm bảo vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống;

Vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong lập trình winform; xây dựng các ứng dụng web; triển khai các ứng dụng mã nguồn mở xây dựng ứng dụng cho các thiết bị mobile;

Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông minh, quản trị và xử lý dữ liệu đa phương tiện;

Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật thiết kế thuật toán để đánh giá độ phức tạp của thuật toán, lựa chọn giải pháp tối ưu, lập lịch biểu và ứng dụng;

Vận dụng các kiến thức về học máy và dữ liệu lớn tạo ra các sản phẩm phần mềm thông minh đáp ứng nhu cầu thị trường.

1.2.2.2. Kỹ năng mềm

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc, kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc, kỹ năng sống trong xã hội toàn cầu

Trình độ ngoại ngữ: Sinh viên khi ra trường có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp cận và sử dụng các tài liệu khoa học.

1.2.3. Về thái độ

Chương trình đào tạo sinh viên có thái độ và hành vi chuyên nghiệp với năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội (năng lực CDIO).

Trang bị cho sinh viên có được đạo đức tư cách tốt, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng với công việc, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Rèn luyện tính chuyên cần, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Rèn luyện tính sáng tạo, nghiên cứu độc lập, nghiêm túc trong học tập.

Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học, giải quyết một vấn đề nghiên cứu.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau tốt nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí cụ thể:

 • Lập trình viên phát triển ứng dụng;
 • Kỹ sư hệ thống phần mềm ;
 • Kỹ sư kiểm thử phần mềm;
 • Kỹ sư chất lượng phần mềm;
 • Kỹ sư quy trình sản xuất phần mềm;
 • Quản lý viên dự án phần mềm và CNTT;
 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế dữ liệu;
 • Quản trị viên các hệ cơ sở dữ liệu;

Các vị trí này có tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, trường, viện, trung tâm nghiêm cứu trong và ngoài nước:

 • Công nghiệp phần mềm;
 • Công nghiệp nội dung số;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống;
 • Công nghiệp Game;
 • Kinh doanh sản phẩm phần mềm và CNTT;
 • Hệ thống thông tin;
 • Các lĩnh vực ứng dụng phần mềm và CNTT

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu cao hơn ở bậc thạc sĩ.

1.2.5 Trình độ ngoại ngữ và tin học

– Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên ngữ.

– Trình độ tin học: Đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây đối với khối không chuyên về công nghệ thông tin.

 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 132 Tín chỉ
 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh hệ đại học cao đẳng

 1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Thành Tây về tổ chức đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ.

 1. THANG ĐIỂM

Đánh giá theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 1. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH:
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương

Trong đó:

–      Kiến thức bắt buộc

–      Kiến thức tự chọn

37

 

35

2

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95
Trong đó:
–      Kiến thức cơ sở ngành

+ Kiến thức bắt buộc

+ Kiến thức tự chọn

42

39

3

–      Kiến thức chuyên ngành

+ Kiến thức bắt buộc

42

36

       + Kiến thức tự chọn

–      Học phần tốt nghiệp

+ Thực tập

+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

6

11

3

8

Tổng cộng 132

Liên hệ:

Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa

Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 366 569 110

Email: cs@phenikaa-uni.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/cs.phenikaa.uni

 

Leave a Reply