25 Oct 2018

Công bố quốc tế trên tạp chí Sustainability

Ngày 23/10/2018, công trình nghiên cứu có tên gọi “Factors Associated with the Regularity of Physical Exercises as a Means of Improving the Public Health System in Vietnam” (Các yếu tố liên quan đến tính bình thường của các bài tập thể chất như một phương tiện cải thiện hệ thống y tế công cộng ở Việt Nam) của Trung tâm Nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành (ISR) – Đại học Thành Tây đã được công bố trên Tạp chí Sustainability.

Sustainability là một Tạp chí uy tín nằm trong danh mục ISI Web of Science ở cả hai chỉ mục quan trọng nhất là SCIE (KHTN&CN) và SSCI (KHXH). Tạp chí có hệ số tác động JIF 2017 là 2.075 (theo Journal Citation Reports 2018) và CiteScore 2.37 (theo Scopus), xếp trong tứ phân vị Q2 của cả ISI lẫn Scopus.

Được xếp hạng trong số các quốc gia ít vận động nhất, sức khỏe cộng đồng xã hội của Việt Nam bị thách thức bởi số lượng người thừa cân ngày càng tăng lên, đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố liên quan đến thói quen tập thể dục, thể thao (EAS) của người Việt Nam sống tại thủ đô Hà Nội, sử dụng số liệu thu thập được từ một cuộc khảo sát ngẫu nhiên với 2068 cá nhân được thực hiện trong năm 2016.

Biểu đồ Phân bố người trả lời theo mức độ tập thể dục và thể thao (EAS) đều đặn, và theo giới tính.

Các bài tập thể chất và thể thao hàng ngày được coi là một phương tiện chính để cải thiện hệ thống y tế công cộng xã hội trên toàn thế giới, kể cả ở một nước đang phát triển như Việt Nam.  Áp dụng mô hình logit thể loại cơ sở, nghiên cứu phân tích hai nhóm yếu tố liên quan đến tính đồng nhất của EAS: các yếu tố sinh lý (giới tính, chỉ số khối cơ thể) và các yếu tố bên ngoài (giáo dục, giao tiếp sức khỏe, y tế nhà). Kết quả cho thấy phụ nữ có trình độ Đại học trở lên thường tập thể dục ít hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn, đối với nam giới thì ngược lại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người có chỉ số BMI cao hơn có khuynh hướng báo cáo mức độ hoạt động cao hơn. Ngoài ra, hệ thống cơ sở ý tế, chăm sóc sức khỏe được cải thiện và việc khám sức khỏe định kỳ tại nhà cũng được kết hợp với các hoạt động EAS thường xuyên hơn. Những kết quả này, mặc dù chỉ giới hạn ở một địa điểm ở Việt Nam nhưng đã tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy một lối sống tích cực hơn, giúp chính phủ thực hiện mục tiêu cải thiện chiều cao trung bình của dân số và giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

Việc tiếp tục có một nghiên cứu chuyên sâu được đăng trên một Tạp chí uy tín của Thế giới đã chứng tỏ năng lực nghiên cứu, tầm vóc uy tín của Đai học Thành Tây nói chung và của Trung tâm ISR & TS. Vương Quân Hoàng nói riêng, trong thời gian ngắn đã và đang vươn lên dẫn đầu cả nước về hoạt động nghiên cứu các vấn đề xã hội có giá trị./.

 

 

Leave a Reply