10 Jul 2018

Giới thiệu về phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo

  • Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
  • Tên tiếng anh: Artificial Intelligence Lab

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-ĐHTT ngày 30/05/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây.

Mục tiêu của phòng thí nghiệm

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo bao gồm: các hướng nhận dạng, học máy, thị giác máy tính, thần kinh học, tự động hóa, Robot thông minh. Bên cạnh việc nghiên cứu, phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cũng tích cực hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ thông minh. Đồng thời, Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cũng là nơi đào tạo các kỹ sư và hợp tác với những nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác để tạo ra những sản phẩm có tính liên ngành.

Các hướng nghiên cứu chính

Computer Vision – Huấn luyện máy tính có thể hiểu và nhận dạng các hình ảnh và dữ liệu đa chiều từ thế giới thực để đưa ra các quyết định, cụ thể là:

  • Nhận dạng đối tượng – nghiên cứu các phương pháp học máy trong nhận dạng đối tượng chính xác trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau

                                                         Indoor

 

                                                         Outdoor

  • Nghiên cứu các phương pháp trích chọn đặc trưng và nhận dạng người

  • Complex network – nghiên cứu lý thuyết mạng phức hợp để đánh giá tính bền vững của các hệ thống mạng như mạng lưới giao thông công cộng, mạng máy tính, mạng lưới cung cấp điện. Nghiên cứu các chiến lược tấn công và khả năng chịu đựng, hồi phục sau khi bị tấn công

 

  • Các hệ thống giao thông thông minh – nghiên cứu các thuật toán nhận dạng như mạng neural, GMM… để nhận dạng các biển báo và làn đường tự động

 

  • Các hệ thống đeo bám mục tiêu – nghiên cứu các phương pháp lọc và tương quan dữ liệu

 

  • Xử lý ảnh cộng hưởng từ chức năng của não nghiên cứu các phương pháp phân tích, trích chọn đặc trưng để chấn đoán các bệnh liên quan đến thần kinh

 

 

 

 

 

Leave a Reply