CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kỹ thuật công trình xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp phục vụ đời sống con người như: nhà ở, nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng, đường cao tốc, cầu đường, sân bay, cảng biển, đường sắt, đường hầm, công trình trên biển…

Ngành Kỹ Thuật Công trình Xây Dựng dành cho các sinh viên có sở thích về các công trình xây dựng nói chung và các công trình phục vụ mục đích sử dụng trong dân dụng cũng như trong công nghiệp nói riêng. Chương trình bao gồm các môn cốt lõi cần thiết về Toán học, Vật Lý cơ học và nhiều môn chuyên ngành về kết cấu và nền móng công trình.

Chương trình Kỹ thuật công trình xây dựng của Đại học Phenikaa được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning), Kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên có thực hành và giải quyết vấn đề thực tế của lĩnh vực xây dựng, là tiền đề vững chắc cho thành công của các em sau này!

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên có kiến thức nền tảng và chuyên sâu vững chắc về ngành kỹ thuật xây dựng: 

  • Trang bị các phương pháp, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật xây dựng;
  • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy hệ thống;
  • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp;
  • Phát huy tinh thần học hỏi suốt đời và nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp cho sinh viên.
photo
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng có thể làm việc tại các vị trí  như sau:

  • Kỹ sư phụ trách thiết kế, thi công, giám sát, thẩm định, nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn xây dựng tư nhân, nước ngoài hay các cơ quan quản lý Nhà nước;
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý vềtư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế tại các công ty, tập đoàn xây dựng…