25 Jan 2019

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới

“Nghiên cứu đặc tính phát thải và công suất của động cơ đốt trong phun xăng chạy bằng khí nén tự nhiên” là công bố mới của TS Nguyễn Duy Vinh, Khoa Công nghệ Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.

Công bố mới này được đăng trên tạp chí “Sustainable Energy Technologies and Assessments”, ISSN: 2213-1388, tạp chí Scopus, Q1, Top 5% các tạp chí uy tín trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật năng lượng (theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của Scopus).

Công bố trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính phát thải, công suất và tiêu hao nhiên liệu của động cơ xe máy phun xăng trực tiếp được chuyển đổi chạy nhiên liệu khí nén thiên nhiên (CNG). Theo đó, hệ thống nguyên bản của động cơ xe máy phun xăng trực tiếp sẽ được thay đổi để có thể linh hoạt chạy ổn định với cả nhiên nhiệu xăng và CNG.

Nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá thực nghiệm để đo các thông kỹ thuật của động cơ khi chạy với hai loại nhiên liệu trên cơ sở giữ nguyên tỷ số dư lượng không khí (λ). Kết quả đánh giá chỉ ra rằng khi chạy với nhiên liệu CNG, công suất của động cơ giảm 19% và suất tiêu hao nhiên liệu có thể tăng được 14%. Tuy nhiên, các phát thải độc hại cũng được cải thiện đáng kể.

Theo đó, phát thải CO2 giảm 50%, phát thải NOx giảm 20%, đặc biệt, phát thải CO và HC giảm hơn 90%. Tuy nhiên, để có thể áp dụng hệ thống nhiên liệu mới cho động cơ phun xăng trực tiếp để có thể chạy với nhiên liệu CNG, nghiên cứu chỉ ra rằng cần có những nghiên cứu tiếp theo để đưa ra giải pháp nâng cao công suất và giảm tiêu hao nhiên liệu của động cơ.

 

 

Leave a Reply