Thượng tôn pháp luật, Quản trị minh bạch theo thông lệ quốc tế, phát triển bền vững là tinh thần kinh doanh mà PHENIKAA đã và đang theo đuổi.

Trên tinh thần đó, PHENIKAA đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững song hành với chiến lược kinh doanh với mục tiêu phải đảm bảo cân đối hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh với thực hiện trách nhiệm đối với khách hàng, người lao động, xã hội và đảm bảo môi trường bền vững. Các giải pháp dài hạn nhằm hướng tới mục tiêu trên đã được PHENIKAA kiên định triển khai và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Chúng tôi tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn, sự cam kết, nỗ lực của mình, PHENIKAA sẽ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh một cách tốt đẹp trên nền tảng chiến lược phát triển bền vững. 

Với định hướng chiến lược “Lấy sản xuất công nghiệp, vật liệu mới cao cấp là kinh doanh cốt lõi, vật liệu sinh thái là mũi nhọn, cân bằng giữa phát triển Công ty bền vững và đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng, đảm bảo môi trường lao động trong Công ty xanh - sạch - không khói bụi, không độc hại và không gây hại môi trường bên ngoài”, Phenikaa xác định các khía cạnh trọng yếu cho phát triển bền vững bao gồm:

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Lợi nhuận là một trong những giá trị cốt lõi tại PHENIKAA, là thước đo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và là tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững mang tính ổn định của Công ty. Từ khi thành lập đến nay PHENIKAA luôn chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, đảm bảo quyền lợi của các đối tác. Đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD cũng là để đảm bảo có đủ nguồn lực để thực hiện được trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng và xã hội.

ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Trở thành “Doanh nghiệp xanh” là một trong những mục tiêu mà PHENIKAA luôn hướng đến. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không ngừng nỗ lực nhằm giảm thiểu tối đa các tác hại đến môi trường thông qua việc phát triển các dòng sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi trường, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới cũng như việc áp dụng chu trình sản xuất khép kín 100%, không có chất thải độc hại ra môi trường.

ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

Một trong những tôn chỉ hoạt động của PHENIKAA là: gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng, lấy các hoạt động cộng đồng làm cầu nối giữa Công ty và xã hội, coi đó là một đặc trưng văn hóa của Công ty. Trên tinh thần đó, PHENIKAA đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện như: ủng hộ đồng bào bão lụt, phụng dưỡng suốt đời Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn … 

GẮN KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG

PHENIKAA luôn cam kết nỗ lực hết mình, tạo điều kiện để mỗi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm của mình trong công việc, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp, góp phần kết tạo thành công của mỗi cá nhân. Không ngừng tạo lập và duy trì môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, hợp tác, đoàn kết và kỷ luật, trong đó mọi người đều có cơ hội phát triển, cân bằng giữa lợi ích Công ty và người lao động giúp CBCNV gắn bó làm việc vì sự phát triển chung của Công ty.

Công ty luôn tạo điều kiện về mặt thời gian và kinh phí để người lao động được đào tạo nâng cao khả năng làm việc, đồng thời khuyến khích người lao động áp dụng các kiến thức đã học được vào trong công việc.

MÔI TRƯỜNG & NĂNG LƯỢNG

Với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường bền vững, PHENIKAA đã triển khai xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống các tiêu chuẩn HSEQ gồm: Hệ thống Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, Hệ thống Trách nhiệm xã hội SA 8000:2014 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015. Công ty cũng đã ban hành quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm và quy định định mức sử dụng nước sạch cho các nhà máy và các bộ phận trong Công ty nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên, hạn chế tối đa sự lãng phí.

Với các hoạt động trên, PHENIKAA có thể khẳng định hầu hết các khía cạnh liên đến quản lý sức khỏe, an toàn người lao động, bảo vệ môi trường đều được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo không chỉ tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cải thiện môi trường làm việc

Với mục đích góp phần cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, giảm giá thành, PHENIKAA đã triển khai chương trình cải tiến KAIZEN 5S trên toàn Công ty và được CBCNV hưởng ứng nhiệt tình. Công ty cũng xây dựng chính sách khen thưởng để khuyến khích CBCNV đóng góp những ý tưởng, những kiến nghị, những đề xuất cải tiến về chất lượng, an toàn, môi trường làm việc.

Chính sách đối với người lao động

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững tại PHENIKAA. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, tài sản lớn nhất mà PHENIKAA có được chính là đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, sự nhiệt huyết và lòng tận tâm đang làm việc dưới mái nhà chung của Công ty. PHENIKAA xây dựng chính sách lương dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hợp lý theo phương pháp 3P (đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc). Mức lương của người lao động được xác định theo vị trí chức danh công việc, dựa trên những tiêu chí đánh giá rõ ràng và mang tính định lượng, đảm bảo phù hợp với năng lực và kết quả công việc đạt được.  Chế độ tăng lương định kỳ, phụ cấp cộng thêm vào thu nhập hàng tháng như phụ cấp độc hại, phụ cấp chi phí công tác, điện thoại… đảm bảo tính khuyến khích người lao động có trình độ và tay nghề cao.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG

Tuân thủ pháp luật, thực hiện nghĩa vụ thuế

PHENIKAA cam kết và luôn thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với người lao động, về ATLĐ-MT-PCCC...

PHENIKAA tuân thủ mọi nghĩa vụ về thuế, gia tăng đóng góp vào ngân sách Nhà nước, với tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng.

Hoạt động xã hội, cộng đồng

Với phương châm: Doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và tự giác trách nhiệm của mình đối với người lao động, cộng đồng và xã hội. Trong những năm qua, PHENIKAA luôn coi hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng là một nét văn hóa đặc trưng, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của Công ty đối với xã hội.

STT Danh sách báo cáo Tải về
1 Báo cáo phát triển bền vững VICOSTONE 2016
2 Báo cáo phát triển bền vững VICOSTONE 2015
3 Báo cáo phát triển bền vững VICOSTONE 2014
Tiếng Việt

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.