Forbes Việt Nam vinh danh Vicostone – Top 100 công ty đại chúng lớn nhất

  • 18/01/2020
  • |
  • Chia sẻ:

Mới đây, Công ty Cổ phần Vicostone - Đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Phenikaa (Mã CK: VCS) được Tạp chí uy tín Forbes Việt Nam vinh danh “100 Công ty đại chúng lớn nhất”. Đây là lần đầu tiên Forbes Việt Nam thực hiện và công bố bảng xếp hạng này tại Việt Nam.

Danh sách “100 Công ty đại chúng lớn nhất” được Forbes Việt Nam đánh giá quy mô doanh nghiệp dựa trên bốn tiêu chí: Doanh thu; Lợi nhuận; Tổng tài sản và Giá trị vốn hóa, theo phương pháp xếp hạng danh sách Global 2000 (2.000 công ty lớn nhất toàn cầu) của Forbes (Mỹ). Khác với danh sách “50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất” dành riêng cho các doanh nghiệp niêm yết tại sàn chứng khoán HSX và HNX được Forbes Việt Nam công bố vào tháng 6 hàng năm, vinh danh “100 công ty đại chúng lớn nhất” mở rộng phạm vi tới các doanh nghiệp giao dịch trên UPCoM và công ty đại chúng chưa niêm yết.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, sàn HSX có 65 đại diện, UPCoM có 23 đại diện, HNX có 7 đại diện, còn lại là các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, Vicostone tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương hiệu và mở rộng thị trường tại nước ngoài. Ảnh tại triển lãm Middle East Stone, Dubai, UAE

Việc có mặt trong bảng xếp hạng của Forbes Việt nam tiếp tục khẳng định Chiến lược phát triển đúng đắn; Chỉ số kinh doanh tích cực, bền vững và việc ghi nhận việc đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cùng vị thế vững chắc của Vicostone trong ngành Xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản. Đây cũng chính là cơ sở đẩy mạnh phát triển thương hiệu Vicostone trong và ngoài nước.

Gần đây, Vicostone liên tục được nhận những giải thưởng uy tín như: Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019; Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng Việt Nam 2019; TOP 10 Doanh nghiệp Quản trị tốt nhất Việt Nam, TOP 10 Công ty vật liệu xây dựng uy tín, TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019, TOP 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2019 do tạp chí Forbes bầu chọn …

Thông tin tham khảo:

Về phương pháp tính, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng Global 2000 của Forbes (Mỹ). Bước đầu, tập hợp danh sách các công ty đại chúng bao gồm các công ty cổ phần có trên 100 cổ đông chưa niêm yết và các công ty niêm yết tại HSX, HNX và UPCoM. Tiếp theo, tập hợp số liệu tài chính về tổng doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa theo báo cáo tài chính kiểm toán thường niên gần nhất - năm 2018.

Vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết chốt mức giá đóng cửa ngày 13/12/2019; vốn hóa doanh nghiệp chưa niêm yết xác định bằng cách lấy số cổ phần nhân với P/E trung bình của các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành. Kế tiếp, chấm điểm các doanh nghiệp trên bốn chỉ tiêu tài chính. Tổng điểm cuối cùng xác định vị trí thứ hạng của các công ty trong danh sách. Danh sách có sự tính toán định lượng của công ty Chứng khoán Bản Việt.