PHENIKAA chuyển nhượng phần vốn góp tại PHENIKAA Huế cho VICOSTONE

  • 24/05/2019
  • |
  • Chia sẻ:
Tập đoàn Phenikaa vừa thông qua giao dịch chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế cho Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) cũng là đơn vị thành viên của Tập đoàn. Việc chuyển nhượng này được thực hiện trong tháng 5/2019. Khi nhận chuyển nhượng vốn góp, Công ty Vicostone chịu trách nhiệm cho Phenikaa Huế vay tiền để hoàn trả toàn bộ tiền gốc và lãi đã vay của Tập đoàn Phenikaa.
 
 
 
Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp tại Phenikaa Huế, Vicostone sẽ trở thành đầu mối cung cấp cristobalite - một trong những nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất đá thạch anh tấm lớn. Ban lãnh đạo Vicostone đang thực hiện tất cả các công việc cần thiết để đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc nhận chuyển nhượng góp vốn tại Phenikaa Huế giúp Vicostone tăng cường nội địa hóa nguồn nguyên vật liệu đầu vào với mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa đạt 95%. Theo Ban Lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa, hoạt động này cũng nằm trong lộ trình thực hiện tái cấu trúc Vicostone trở thành đơn vị duy nhất trong Tập đoàn chuyên kinh doanh sản xuất đá tấm, nguyên vật liệu đầu vào.
 
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tổ chức hồi đầu tháng 4, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu tăng 16% đạt 5.310 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.565 tỷ đồng, cao hơn 19% so với 2018. Mục tiêu đến 2023, tổng doanh thu sẽ chạm mức 9.194 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.771 tỷ đồng. Vicostone đặt kế hoạch mở rộng và đầu tư để nâng cao công suất, dự kiến từ năm 2021 đến 2024, hoàn thành đầu tư thêm ít nhất 2 dây chuyền sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, nâng năng suất lên 5 triệu m2/năm.