Chính sách nhân sự

Môi trường làm việc

Phenikaa xây dựng văn hóa trao đổi cởi mở, thẳng thắn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nhân viên được khuyến khích nêu lên các ý kiến, thắc mắc về tất cả các lĩnh vực, thông qua diễn đàn nội bộ hoặc qua trao đổi trực tiếp hoặc qua email đến Ban lãnh đạo và Quản lý của Phenikaa. Tất cả các ý kiến, thắc mắc của nhân viên đều được giải quyết ngay hoặc được ghi nhận để làm cơ sở cho việc cải tiến các quy trình, quy định đã ban hành.

Cơ hội thăng tiến

Với chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân sự trẻ, ứng viên đến với Phenikaa đều có cơ hội phát triển bản thân. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp ứng viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp và cơ hội làm việc với những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ là nơi tốt nhất cho con đường phát triển sự nghiệp bản thân.

Chính sách tiền lương và đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ của PHENIKAA được xây dựng phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, công bằng và cạnh tranh.     

PHENIKAA xây dựng chính sách trả lương dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, hợp lý theo phương pháp 3P (đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc),  xác định trả mức lương cạnh tranh so với các doanh nghiệp trong khu vực, tương xứng với vị trí công việc, trình độ, kinh nghiệm công tác, năng lực và sự đóng góp của mỗi nhân viên.

Ngoài lương, tùy theo tính chất đặc thù công việc, nhân viên còn được hưởng phụ cấp, lương thưởng. Các loại hình khen thưởng được Ban lãnh đạo xem xét hàng năm để tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội

Phenikaa rất quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Cụ thể, Phenikaa đã và đang:
  • Thực hiện đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật cho tất cả CBCNV;
  • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả CBCNV, với các khoản mục khám sức khỏe nhiều hơn mức quy định của Bộ Y Tế;
  • Cung cấp thêm bảo hiểm con người cho nhân viên để nhân viên Công ty được hưởng những quyền lợi liên quan đến sức khỏe của con người, chia sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình và người thân của người lao động;
  • Thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ nhân viên;
  • Triển khai Dự án Chung cư PHENIKAA nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho Cán bộ CNV, giúp CNV ổn định chỗ ở yên tâm công tác lâu dài cho Công ty;
  • Xây dựng nhà trẻ cho con em CBCNV trong Công ty, qua đó góp phần giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất.
Tiếng Việt

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.