Vị trí tuyển dụng

Trưởng Nhóm ISO

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/09/2020

Số lượng:01

Kỹ thuật viên (Điện – điện tử/ cơ khí)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/09/2020

Số lượng:10

Trưởng Nhóm Vật Tư

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/09/2020

Số lượng:01

Kỹ Thuật Viên Phòng Lab

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/10/2020

Số lượng:02

Trưởng Nhóm PQC

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/08/2020

Số lượng:02

Kỹ Sư IQC

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/08/2020

Số lượng:02

NHÂN VIÊN NẤU ĂN

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:26/09/2020

Số lượng:14

NHÂN VIÊN PQC - PHÂN TÍCH ĐO MẪU

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/06/2020

Số lượng:06

CÔNG NHÂN LẮP RÁP

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:26/09/2020

Số lượng:32

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: