Vị trí tuyển dụng

CÔNG NHÂN CƠ - ĐIỆN, VẬN HÀNH XE NÂNG

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:43

Kỹ Sư Cơ Khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:05

Nhân Viên Kiểm Soát Quá Trình Sản Xuất

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:02

Kỹ Sư Điện, Điện Tử

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:10

Nhân Viên IT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:04

Nhân Viên An Toàn - Vệ Sinh Môi Trường (HSE)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:03

Kỹ sư Điện – Tự động hóa

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:05

Nhân viên truyền thông - Mảng hợp tác đối ngoại và các nội dung tiếng Anh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/04/2020

Số lượng:01

Nhân viên phụ trách quay phim, chụp ảnh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/04/2020

Số lượng:01

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: