Vị trí tuyển dụng

Kỹ Sư IQC

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/08/2020

Số lượng:02

NHÂN VIÊN NẤU ĂN

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/11/2020

Số lượng:02

NHÂN VIÊN PQC - PHÂN TÍCH ĐO MẪU

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/06/2020

Số lượng:06

CÔNG NHÂN LẮP RÁP

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:25/12/2020

Số lượng:23

CÔNG NHÂN CƠ - ĐIỆN, VẬN HÀNH XE NÂNG

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:43

Nhân Viên IT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2020

Số lượng:04

Nhân Viên An Toàn - Vệ Sinh Môi Trường (HSE)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:03

Kỹ Sư Cơ Khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:05

Nhân Viên Kiểm Soát Quá Trình Sản Xuất

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:02

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: