Vị trí tuyển dụng

Kỹ Sư Cơ Khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:05

Kỹ sư Điện – Tự động hóa

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/06/2020

Số lượng:05

Nhân viên truyền thông - Mảng hợp tác đối ngoại và các nội dung tiếng Anh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/04/2020

Số lượng:01

Nhân viên phụ trách quay phim, chụp ảnh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/04/2020

Số lượng:01

Phó trưởng phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên (Phụ trách đào tạo sau đại học)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/04/2020

Số lượng:01

cong-nhan

[HN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/02/2020

Số lượng:36

IT

Nhân viên IT-Hỗ trợ người dùng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/02/2020

Số lượng:04

Nhân viên An toàn - Môi trường (HSE)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/02/2020

Số lượng:04

Nhân viên Nghiên cứu thị trường

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/03/2020

Số lượng:02

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: