Vị trí tuyển dụng

giang-vien-khoa-kinh-te-tai-chinh

Cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Tài chính

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2019

Số lượng:13

pho-truong-phong-dao-tao-quan-ly-sinh-vien

Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2019

Số lượng:01

nhan-vien-trade-marketing

Nhân viên Trade Marketing

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/08/2019

Số lượng:2

nhan-vien-rd

Nhân viên R&D

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/08/2019

Số lượng:2

nhan-vien-nghien-cuu-thi-truong

Nhân viên nghiên cứu thị trường

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/08/2019

Số lượng:2

Chuyên viên quản trị phát triển kênh truyền thông

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/09/2019

Số lượng:1

Chuyên viên Quan hệ Công chúng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:30/09/2019

Số lượng:2

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất (Đồ Họa 3D)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:05/06/2019

Số lượng:2

[Hà Nội] Nhân viên Phát triển sản phẩm mới

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/05/2019

Số lượng:2

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: