Vị trí tuyển dụng

Kỹ sư Sản xuất

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/01/2020

Số lượng:03

Nhân viên làm mẫu

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/01/2020

Số lượng:01

Kỹ sư R&D (polyme, silicat, vật liệu phi kim, vật liệu xây dựng,…)

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:29/02/2020

Số lượng:02

PHENIKAA tuyển dụng Kỹ sư điện- Điều phối sản xuất

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:13/12/2019

Số lượng:1

giang-vien-khoa-kinh-te-tai-chinh

Cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Tài chính

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2019

Số lượng:13

pho-truong-phong-dao-tao-quan-ly-sinh-vien

Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2019

Số lượng:01

nhan-vien-trade-marketing

Nhân viên Trade Marketing

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/08/2019

Số lượng:2

nhan-vien-rd

Nhân viên R&D

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/08/2019

Số lượng:2

nhan-vien-nghien-cuu-thi-truong

Nhân viên nghiên cứu thị trường

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/08/2019

Số lượng:2

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: